SOBRE CONTRACTES

PER QUÈ TRIAR-NOS

Dacions

Reclamació i reestructuració de deutes (dacions en pagament)

Compravenda

Contractes de compravenda, permuta, lloguer, etc.

Registres

Gestions amb els Registres de la Propietat, expedient de major cabuda

Finques

Immatriculacions de finques, aixecament de càrregues i censos, etc.