SOBRE HERENCIES

PER QUÈ TRIAR-NOS

Dret Successori

Especialistes en Dret successori català, espanyol i internacional (parlem anglès, francès i alemany)

Herencies

Planificació d’herències, testaments i pactes testamentaris

Deutes

Herències amb deutes

Liquidacions

Liquidació de tots els impostos

Registres

Gestions en els Registres Civils, de la Propietat i Mercantils

Arbitratge

Arbitratge i mediació en cas de desacord entre els hereus

Reclamacions

Reclamacions via judicial d’herències i legítimes